select language:     Bългарски English Deutsch Español Русский Polski

Новини

Предоставена нова концесия за добив на врачански варовик от находище "Енджи Юг"

На заседание от 26 юни 2018 година, Министерски съвет прие Решение № 425 с което предоставя на нашето дъщерно дружество „Маронас“ ООД концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, от находище "Енджи - юг", участък "Запад" и участък "Изток", ...

17.01.2019

"Би Ен Ес Ес" ООД е прието за пълноправен член на БМГК

 "Би Ен Ес Ес" ООД е прието за пълноправен член на Българска Минно-геоложка Камара. Българската минно-геоложка камара е националнопредставителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България, учредена през 1991 г.

Камарата е член на Българската ...

16.07.2014

Нов офис

 Каним нашите партньори да ни посетят в новия ни офис на адрес:
3000 Враца, бул. Втори юни № 19.

Адреса за кореспонденция остава непроменен:
3000 Враца, ул. Сестри Хаджикръстеви № 4, ап. 8.

...

15.01.2014

Нов телефон / факс 092 630 446

...

13.12.2012

Created by: DREAMmedia Creative Studio